SALE
NEW

E sky 11.1โวลต์1800มิลลิแอมป์ชั่วโมง20C Li polymerแบตเตอรี่EK 002647 3วินาทีBelt CP CX V2 CPX W/3.5มิลลิเมตร-ใน ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม จาก ของเล่นและงานอดิเรก บน

Scroll to product details, material & care and sizing

$ 56.01

Add to cart Add to wishlist

Product Details of E sky 11.1โวลต์1800มิลลิแอมป์ชั่วโมง20C Li polymerแบตเตอรี่EK 002647 3วินาทีBelt CP CX V2 CPX W/3.5มิลลิเมตร-ใน ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม จาก ของเล่นและงานอดิเรก บน

  • วัสดุ : วัสดุคอมโพสิต
  • การใช้ : ยานพาหนะและของเล่นควบคุมระยะไกล